Анонс

Дорогі Друзі, ласкаво просимо на Форум активного відпочинку!
Пошук по www.active.lviv.ua:
Пользовательского поиска

Проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів »

Все, що пов'язано з охороною навколишнього середовища, боротьбою з браконьєрством

Проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів »

» 16.05.2016 06:11 pm

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду» (далі – проект Закону) розроблено з метою посилення відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів, та за порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування (забруднення, проведення днопоглиблювальних, берегоукріплювальних, гідромеліоративних робіт) і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування.

2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття проекту Закону є посилення відповідальності за порушення громадянами та посадовими особами правил рибальства, а саме:
порушення правил використання об'єктів тваринного світу, порушення правил рибальства;
експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням;
порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин;
перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів, перевищення затверджених лімітів (квот) та нормативів використання водних біоресурсів.
Крім того, передбачається:
уточнення повноважень органів та осіб, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері охорони, раціонального використання і відтворення водних біоресурсів;
уточнення положень Законів України «Про тваринний світ» та «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», що дозволить здійснювати рибоохоронні заходи на більш високому рівні.
Також проектом Закону передбачається посилити відповідальність за порушення правил рибальства у вигляді проведення робіт на рибогосподарських водних об’єктах без погодження відповідно до законодавства та невжиття заходів щодо збереження середовища існування та умов відтворення водних біоресурсів.
Посилення відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів, та за порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування дасть можливість зменшити незаконне використання риби та інших водних біоресурсів.

3.Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закони України «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про Червону книгу України», «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про аквакультуру».

4.Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України, та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6.Регіональний аспект
Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
61. Запобігання дискримінації.
Проект Закону не містить положень, які б вказували на ознаки дискримінації та не порушує Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

7.Запобігання корупції
У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення
Проект Закону потребує проведення консультацій з громадськістю. Для обговорення і внесення пропозицій проект розміщено на веб-сайтах Державного агентства рибного господарства України та Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу
Прийняття проекту Закону дасть можливість посилити відповідальність за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів, та за порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування дасть можливість зменшити незаконне використання риби та інших водних біоресурсів.
10.1. Вплив реалізації на ринок праці
Реалізація проекту Закону не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів
Прийняття проекту Закону буде сприяти раціональному використанню і охороні навколишнього природного середовища, створенню більш ефективного механізму щодо припинення порушень вимог законодавства у сфері охорони довкілля та усунення їх негативних наслідків.

Голова Державного агентства
рибного господарства України Я.Б. Ковалів

« ____»_______________2016 року


ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001 р., № 25-26, ст.131) такі зміни:
статтю 249 викласти у такій редакції:
«Стаття 249. Незаконне добування водних біоресурсів
1. Незаконне добування водних біоресурсів, якщо воно заподіяло істотну шкоду або вчинене на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, –
карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років з конфіскацією знарядь і засобів добування та всього добутого.
2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або вони пов’язані із добуванням водних біоресурсів, що занесені до Червоної книги України чи до переліків видів тварин або до переліків видів рослин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також умисне знищення таких водних біоресурсів або водних природних рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України, чи їх місць зростання, –
карається штрафом від семи тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років з конфіскацією знарядь і засобів добування та всього добутого.
3. Перебування на водному об’єкті чи у прибережній захисній смузі із забороненими знаряддями промислу (вибухові, отруйні речовини, знаряддя лову із застосуванням електроструму або інші, що пристосовані для масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу), –
карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів добування.
4. Діяння, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені із застосуванням заборонених знарядь промислу (вибухові, отруйні речовини, знаряддя лову із застосуванням електроструму або інші, що пристосовані для масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу), забороненими способами добування, у тому числі, що призвели чи могли призвести до масової загибелі об’єктів тваринного і рослинного світу, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, –
караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з конфіскацією знарядь і засобів добування та всього добутого.
Примітка. 1. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у сто п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
2. Тяжкими наслідками у цій статті вважається шкода, яка у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.».
2. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
1) у статті 85:
в абзаці другому частини третьої слова «від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження» замінити словами «від сорока до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», слова «від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити словами «від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
частину четверту викласти у такій редакції:
«Грубе порушення правил рибальства –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь добування (вилову) водних біоресурсів і засобів вчинення правопорушення, які перебувають у власності чи у користуванні порушника, та незаконно добутих водних біоресурсів і на посадових осіб – від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь добування (вилову) водних біоресурсів і засобів вчинення правопорушення, які перебувають у власності чи у користуванні порушника, та незаконно добутих водних біоресурсів»;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Повторне грубе порушення правил рибальства –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від чотирьохсот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь добування (вилову) водних біоресурсів і засобів вчинення правопорушення, які перебувають у власності чи у користуванні порушника, та незаконно добутих водних біоресурсів і на посадових осіб – від восьмисот до тисячі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь добування (вилову) водних біоресурсів та засобів вчинення правопорушення, які перебувають у власності чи у користуванні порушника, та незаконно добутих водних біоресурсів;».
У зв’язку з цим частину п’яту вважати відповідно частиною шостою;
доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
«Порушення правил застосування технічних засобів дистанційного контролю –
тягне за собою накладення штрафу від тисячі до двох тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутих водних біоресурсів.
Примітка. Під грубим порушенням правил рибальства у цій статті розуміється рибальство із використанням знарядь добування особами, які не мають дозвільних документів на спеціальне використання водних біоресурсів; здійснення любительського рибальства у межах районів, виділених для промислового рибальства, а також здійснення промислового рибальства у межах районів, визначених для любительського рибальства; приховування обсягів вилучення водних біоресурсів при спеціальному використанні водних біоресурсів; застосування промислових знарядь лову, які не відповідають правилам та режимам рибальства; незаконне здійснення промислових операцій у заборонених для промислу місцях чи у заборонений для промислу період часу.»;
2) статтю 851 викласти у такій редакції:
«Стаття 851. Виготовлення, збут, зберігання, перевезення чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об’єктів тваринного або рослинного світу
Виготовлення, збут, зберігання, перевезення чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об’єктів тваринного або рослинного світу, –
тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих знарядь, матеріалів та засобів для їх виготовлення.»;
3) в абзаці другому частини першої статті 86 слова «від одного до шести» замінити словами «від ста до трьохсот», слова «від п’яти до восьми» замінити словами «від чотирьохсот дев’яноста до дев’ятисот дев’яноста»;
4) статтю 87 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Виконання робіт на землях водного фонду без здійснення заходів щодо збереження середовища існування та умов розмноження водних біоресурсів, забезпечення недоторканності ділянок, що становлять особливу цінність для збереження водних біоресурсів, –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від чотирьохсот дев’яноста до дев’ятисот дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів вчинення правопорушення і на посадових осіб – від двох тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів вчинення правопорушення.»;
5) в абзаці другому частини першої статті 912 слова та знак «від трьох до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від дев’яти до тридцяти» замінити словами та знаком «від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від трьохсот до семисот»;
6) у статті 221 слова і цифри «четвертою та п’ятою статті 85» замінити словами і цифрами «четвертою – сьомою статті 85», слова і цифри «статтями 851, 88 – 882» замінити словами і цифрами «статтею 851, частиною третьою статті 87, статтями 88 – 882»;
7) у частині першій статті 2421 слово і цифри «статтями 861, 87» замінити словами і цифрами «статтею 861, частинами першою і другою статті 87»;
8) у статті 255:
в абзаці двадцять другому пункту 1 частини першої слова «четверта і п’ята» замінити словами «четверта – шоста»;
абзац двадцять шостий пункту 1 частини першої статті 255 викласти у такій редакції:
«органів рибоохорони (частини четверта – сьома статті 85, стаття 851, частина третя статті 87, статті 881, 90, стаття 91 – у частині, що стосується правопорушень у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, стаття 164 – у частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з добуванням і використанням риби та інших водних біоресурсів);»;
в абзаці двадцять сьомому пункту 1 частини першої слово «п’ята» замінити словом «шоста»;
в абзаці тридцять першому пункту 1 частини першої слова «четверта та п’ята» замінити словами «четверта – сьома»;
в абзаці сороковому слова «четверта і п’ята» замінити словами «четверта – сьома»;
пункт 9 частини першої доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
«72 громадський інспектор рибоохорони (стаття 91);»;
частину другу доповнити після пункту 71 новим пунктом 72 такого змісту:
«громадський інспектор рибоохорони (частина третя статті 85);»;
9) у частині першій статті 258 слова та цифри «частиною третьою статті 85» виключити.
3. Внести до Закону України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002 р., № 14, ст. 97) такі зміни:
1) частину п’яту статті 39 викласти у такій редакції:
«У період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах), крім пов’язаних з проведенням природоохоронних та рятувальних заходів, робіт з відтворення водних біоресурсів.»;
2) в абзаці дев’ятому частини першої статті 60 слова «таксами та методиками» замінити словами «таксами чи методиками».
4. Внести до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012 р., № 17, ст. 155) такі зміни:
1) в абзаці дванадцятому статті 10 слово «та» замінити словом «або»;
2) статтю 22 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Під час проведення спільно з працівниками органів рибоохорони перевірок дотримання вимог законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів рибодобувними підприємствами, установами, організаціями (незалежно від форм власності), громадянами, які здійснюють вилучення водних біоресурсів, громадські інспектори мають право безоплатно надавати працівникам органів рибоохорони власні транспортні засоби, пально-мастильні матеріали для проведення таких перевірок.».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України


Голова Верховної Ради України В.Б. Гройсман

Депа Роман
 
Повідомлення: 120
З нами з: 07.02.2015 11:23 am
Звідки: Львів, Сихів

Re: Проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів »

» 16.05.2016 11:01 pm

Подав заявку на участь.Навіть якщо не отримую запрошення-все одно буду.Маю питання по спорту,маю питання по рибакам.Спортсменів опустили нижче плінтуса,рибаків технічно відсторонили від бачення(зорового спостереження) проблем.Всіма руками-ногами ЗА кримінальне провадження за електроудочки і за сітки,але категорично ПРОТИ заборони рибалити в будь яких місцях спінінгом чи 1 вудкою(фідер,карповик,нахлист,мах,і т.д.).ЗА норми вилову,ЗА розмір риби,ЗА мод
жливість контролю лову в СТРГА,ЗА обов"язковий нагляд громади за зарибленням СТРГ,ЗА перебування і спостереження в місцях "тіпазон СТРГА",ЗА постійне перебування рибалок на Карпатських річках,ЗА введення графіку нересту певних видів риби!!!!
Востаннє редагувалось ryvak в 17.05.2016 02:16 pm, всього редагувалось 1 раз.

Аватар користувача
ryvak
Львівський клуб активного відпочинку
Львівська обласна федерація риболовного спорту
Львівський карповий клуб
 
Повідомлення: 2209
З нами з: 15.01.2007 11:22 pm
Звідки: Львів

Re: Проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів »

» 17.05.2016 09:03 am

А чому :
атегорично ПРОТИ можливість рибалити в будь яких місцях спінінгом чи 1 вудкою(фідер,карповик,нахлист,мах,і т.д.)

адже
А введення графіку нересту певних видів риби!!!!

має передбачати можливість лову, наприклад, щуки під час нересту коропових.

Аватар користувача
Ulrich
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 194
З нами з: 22.11.2009 03:40 pm
Звідки: Дрогобич

Re: Проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів »

» 17.05.2016 02:17 pm

Сорі,опечатка...Я проти заборони лову 1 спінінгом чи вудкою будь-де.А в нерест мусить бути визнані мвиди риб,які нерестяться і забирати їх не можна!!!

Аватар користувача
ryvak
Львівський клуб активного відпочинку
Львівська обласна федерація риболовного спорту
Львівський карповий клуб
 
Повідомлення: 2209
З нами з: 15.01.2007 11:22 pm
Звідки: Львів

Re: Проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів »

» 17.05.2016 03:12 pm

орі,опечатка...Я проти заборони лову 1 спінінгом чи вудкою будь-де.А в нерест мусить бути визнані мвиди риб,які нерестяться і забирати їх не можна!!!

Оце, гуд :appl

Аватар користувача
Ulrich
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 194
З нами з: 22.11.2009 03:40 pm
Звідки: Дрогобич

Re: Проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів »

» 19.05.2016 07:06 am

до - ryvak

"Експертна зустріч у форматі відеоконференції з Кабміном відбудеться у Львівському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України (м.Брюховичі, вул.Сухомлинського, 16) з 12.00 до 14.00 год. "
Олеже, я підготував декілька запитань, які враховую доцільні :
1). "1. Незаконне добування водних біоресурсів, якщо воно заподіяло істотну шкоду ? - Примітка. 1. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у сто п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. ?????? " - тут закладена фігня , 150 мінімумів х 17грн. = 2550грн (якщо шкода меньша то брак вже й не виноватий !!!!)
2). "ПРАВИЛА любительського і спортивного рибальства.... 3.15. Забороняється лов водних живих ресурсів:
…у каналах теплоенергоцентралей, підвідних та скидних каналах електростанцій; "- знову хрень, рибінспекція зробила собі "кормушку" (наприкад канал в Добротворі), там зимою не замерзає вода, чому забороняти лов ?

3). Рибацький квиток….(ми розробили, а Київ бздить, що буде не контрольована каса....)

4). Постанова КМУ « про винагороду інспекторів за виявлення, оформлення та притягнення до відповідальності порушників прав.рибальства.. - мова йде про офіційну винагороду у 10% від суми збитків громадським чи державним інспекторам (така норма колись була), тому інспекторам не потрібно "РЄШАТЬ" на місці...

є ще декілька думок, але не дадуть більше часу..

Депа Роман
 
Повідомлення: 120
З нами з: 07.02.2015 11:23 am
Звідки: Львів, Сихів

Re: Проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів »

» 25.05.2016 10:03 am

Пропозиції Львіврибоохорони
до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду»Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131)
Стаття 249. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом
1. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду, -
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.
2. Ті самі діяння, якщо вони вчинені із застосуванням вибухових, отруйних речовин, електроструму або іншим способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -


караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.
Стаття 249. Незаконне добування водних біоресурсів

1. Незаконне добування водних біоресурсів, якщо воно заподіяло істотну шкоду або вчинене на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, –
карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років з конфіскацією знарядь і засобів добування та всього добутого.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, або вони пов’язані із добуванням водних біоресурсів, що занесені до Червоної книги України чи до переліків видів тварин або до переліків видів рослин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також умисне знищення таких водних біоресурсів або водних природних рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України, чи їх місць зростання, –

караються штрафом від семи тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років з конфіскацією знарядь і засобів добування та всього добутого.
3. Перебування на водоймі чи у прибережній захисній смузі із забороненими знаряддями промислу (вибухові, отруйні речовини, знаряддя лову із застосуванням електроструму або інші, що пристосовані для масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу), –
карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів добування.
Пропозиція Львіврибоохорони: вираз «знаряддя лову із застосуванням електроструму» замінити на - «знаряддя лову із електрострумом».
4. Діяння, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені із застосуванням заборонених знарядь промислу (вибухові, отруйні речовини, знаряддя лову із застосуванням електроструму або інші, що пристосовані для масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу), забороненими способами добування, у тому числі, що призвели чи могли призвести до масової загибелі об’єктів тваринного і рослинного світу, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, –
караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з конфіскацією знарядь і засобів добування та всього добутого.
Примітка. 1. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у сто п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
2. Тяжкими наслідками вважаються такі наслідки, які у п’ятсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Пропозиція Львіврибоохорони: фразу «неоподатковуваний мінімум доходів громадян» замінити на - «неоподатковану соціальну пільгу».
Кодекс України про адміністративні правопорушення
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122)
Стаття 85. Порушення правил використання об`єктів тваринного світу

(частина третя)
Порушення правил рибальства -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(частина четверта)

Грубе порушення правил рибальства (рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел, вилов водних живих ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами любительського і спортивного рибальства добову норму вилову) – тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої і на посадових осіб – від тридцяти до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої. Стаття 85. Порушення правил використання об`єктів тваринного світу

(частина третя)
Порушення правил рибальства -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від сорока до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(частина четверта)

Грубе порушення правил рибальства –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь добування (вилову) водних біоресурсів і засобів вчинення правопорушення, які перебувають у власності чи у користуванні порушника, та незаконно добутих водних біоресурсів і на посадових осіб – від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь добування (вилову) водних біоресурсів і засобів вчинення правопорушення, які перебувають у власності чи у користуванні порушника, та незаконно добутих водних біоресурсів»;
Повторне грубе порушення правил рибальства, вчинене протягом року з часу накладення стягнення за частиною четвертою цієї статті –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від чотирьохсот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь добування (вилову) водних біоресурсів і засобів вчинення правопорушення, які перебувають у власності чи у користуванні порушника, та незаконно добутих водних біоресурсів і на посадових осіб – від восьмисот до тисячі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь добування (вилову) водних біоресурсів та засобів вчинення правопорушення, які перебувають у власності чи у користуванні порушника, та незаконно добутих водних біоресурсів
Порушення правил застосування технічних засобів дистанційного контролю –
тягне за собою накладення штрафу від тисячі до двох тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутих водних біоресурсів.

Примітка. Під грубим порушенням правил рибальства у цій статті розуміється рибальство із використанням знарядь добування особами, які не мають дозвільних документів на спеціальне використання водних біоресурсів; здійснення любительського рибальства у межах районів, виділених для промислового рибальства, а також здійснення промислового рибальства у межах районів, визначених для любительського рибальства; приховування обсягів вилучення водних біоресурсів при спеціальному використанні водних біоресурсів; застосування промислових знарядь лову, які не відповідають правилам та режимам рибальства; незаконне здійснення промислових операцій у заборонених для промислу місцях чи у заборонений для промислу період часу
Пропозиція Львіврибоохорони: визначити наступну послідовність частин
частина четверта – «Грубе порушення правил рибальства»;
частина п’ята – «Повторне грубе порушення правил рибальства, вчинене протягом року з часу накладення стягнення за частиною четвертою цієї статті»;
частина шоста – «Порушення правил застосування технічних засобів дистанційного контролю»;
частина сьома – «Порушення правил здійснення інших видів спеціального використання об'єктів тваринного світу».
Стаття 851. Виготовлення, зберігання, перевезення чи збут заборонених знарядь добування об’єктів тваринного або рослинного світу
Виготовлення чи збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу, а також збут незаконно добутої продукції -
тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яти до двадцяти одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією цих знарядь, матеріалів та засобів для їх виготовлення.
Стаття 851. Виготовлення, збут, зберігання, перевезення чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об’єктів тваринного або рослинного світу, –

тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих знарядь, матеріалів та засобів для їх виготовлення.
Стаття 86-1. Експлуатація на водних об`єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням

Експлуатація на водних об`єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням, якщо його наявність передбачена відповідними нормативами, або з неефективно працюючим рибозахисним обладнанням
- тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п`яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 86-1. Експлуатація на водних об`єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням
Експлуатація на водних об`єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням, якщо його наявність передбачена відповідними нормативами, або з неефективно працюючим рибозахисним обладнанням
- тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від чотирьохсот дев’яноста до дев’ятисот дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Пропозиція Львіврибоохорони: штраф на посадових осіб встановити у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, а акліматизації та схрещування диких тварин
Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин
- тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п`яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невжиття заходів щодо запобігання загибелі диких тварин, погіршенню середовища їх перебування та умов міграції або добування диких тварин, які зазнають лиха,
- тягне за собою накладення штрафу від п`яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, а акліматизації та схрещування диких тварин
Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин
- тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п`яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невжиття заходів щодо запобігання загибелі диких тварин, погіршенню середовища їх перебування та умов міграції або добування диких тварин, які зазнають лиха,
- тягне за собою накладення штрафу від п`яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виконання робіт на землях водного фонду без здійснення заходів щодо збереження середовища існування та умов розмноження водних біоресурсів, забезпечення недоторканності ділянок, що становлять особливу цінність для збереження водних біоресурсів, –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від чотирьохсот дев’яноста до дев’ятисот дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів вчинення правопорушення і на посадових осіб – від двох тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів вчинення правопорушення.
Пропозиція Львіврибоохорони: із статті виключити фразу «особливу цінність», а штраф для громадян встановити у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України. Пропозиція Львіврибоохорони: штраф для громадян встановити у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Пропозиція Львіврибоохорони: штраф для громадян встановити у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 91-2. Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів

Перевищення затверджених лімітів та нормативів використання природних ресурсів –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від дев'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 91-2. Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів

Перевищення затверджених лімітів та нормативів використання природних ресурсів - тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від трьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 188-5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів. Пропозиція Львіврибоохорони: штраф для громадян встановити у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 221. Районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1 – 42-3, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51 – 51-2, частинами другою, четвертою та п`ятою статті 85, статтями 85-1, 88 – 88-2, 90, 91, 92-1, 96-1, 98, 101 – 103, частиною першою статті 106-1, статтями 106-2, 107-1, частиною другою статті 112, частинами третьою та шостою статті 121, частинами третьою та четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, частиною третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, частиною другою статті 127-1, статтею 130, частиною третьою статті 133, статтею 139, частиною четвертою статті 140, статтею 146, частиною другою статті 154, статтею 155-1, частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 160-2, 162, 163-1 – 163-4, 163-12, 164, 164-3, 164-5 – 164-14, 166-1 – 166-4, 166-7 – 166-12, 173 – 173-2, 174, 177-2, частиною третьою статті 178, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182, статтями 184 – 185-11, 186-5 – 188-1, 188-13, 188-14, 188-16, 188-17, 188-19, 188-22, 188-25, 188-27, 188-28, 188-31, 188-32, 188-33, 188-34, 188-35, частиною першою статті 189-1, статтями 190, 191, 193, 195-1 – 195-6, частиною першою статті 203, статтями 204 – 206-1, 212-2 – 212-33 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років. Стаття 221. Районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1 – 42-3, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51 – 51-2, четвертою-сьомою статті 85, статтею 851, частиною третьою статті 87, статтями 88 – 882, 90, 91, 92-1, 96-1, 98, 101 – 103, частиною першою статті 106-1, статтями 106-2, 107-1, частиною другою статті 112, частинами третьою та шостою статті 121, частинами третьою та четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, частиною третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, частиною другою статті 127-1, статтею 130, частиною третьою статті 133, статтею 139, частиною четвертою статті 140, статтею 146, частиною другою статті 154, статтею 155-1, частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 160-2, 162, 163-1 – 163-4, 163-12, 164, 164-3, 164-5 – 164-14, 166-1 – 166-4, 166-7 – 166-12, 173 – 173-2, 174, 177-2, частиною третьою статті 178, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182, статтями 184 – 185-11, 186-5 – 188-1, 188-13, 188-14, 188-16, 188-17, 188-19, 188-22, 188-25, 188-27, 188-28, 188-31, 188-32, 188-33, 188-34, 188-35, частиною першою статті 189-1, статтями 190, 191, 193, 195-1 – 195-6, частиною першою статті 203, статтями 204 – 206-1, 212-2 – 212-33 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.
Стаття 240. Органи рибоохорони. Пропозиція Львіврибоохорони: доповнити фразою –
«керівники територіальних управлінь та їх заступники;
начальник відділу рибоохоронного патруля».
Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52 - 53-1, 53-3 - 54, 59 - 77-1, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил норм), статтями 78-1 - 79, статтями 80-83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), частинами першою і третьою статті 85, статтями 86-1, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90-1 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91-1 - 91-4, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та норм ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5 цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, старші державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного і Азовського морів та їх заступники, старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій. Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52 - 53-1, 53-3 - 54, 59 - 77-1, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил норм), статтями 78-1 - 79, статтями 80-83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), частинами першою і третьою статті 85, статтею 861, частинами першою і другою статті 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90-1 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91-1 - 91-4, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та норм ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5 цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, старші державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного і Азовського морів та їх заступники, старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій.
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
(абзац двадцять третій пункту 1 частини першої)
органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 92, 185-10, 191, 204 - 206-1)

(абзац двадцять шостий пункту 1 частини першої)
органів рибоохорони (частина четверта і п’ята статті 85, 85¹, 88¹, 90, стаття 164 – в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів).(абзац двадцять сьомий пункту 1 частини першої)
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства (частини друга і п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90);

(абзац двадцять восьмий пункту 1 частини першої)
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п'ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 164

(абзац тридцять дев’ятий пункту 1 частини першої)
служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 90, 91);
(абзац п’ятий пункту 9 частини першої)
«громадський інспектор з охорони довкілля (частина 4 статті 85, статті 881, 91)
7-1) громадський інспектор сільського господарства (статті 52 - 53-1, 53-3, 53-4);
… Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
(абзац двадцять другий пункту 1 частини першої)
органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта - шоста статті 85, статті 92, 185-10, 191, 204 - 206-1)

(абзац двадцять шостий пункту 1 частини першої)
органів рибоохорони (частини четверта – сьома статті 85, стаття 851, частина третя статті 87, статті 881, 90, стаття 91 – у частині, що стосується правопорушень у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, стаття 164 – у частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з добуванням і використанням риби та інших водних біоресурсів);
(абзац двадцять сьомий пункту 1 частини першої)
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства (частини друга і шоста статті 85, статті 85-1, 88-1, 90);

(абзац тридцять перший пункту 1 частини першої)
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта – сьома статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 164

(абзац сороковий пункту 1 частини першої)
служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини друга, четверта – сьома статті 85, статті 90, 91);

«громадський інспектор з охорони довкілля, громадський інспектор рибоохорони (стаття 91)»
7-1) громадський інспектор сільського господарства (статті 52 - 53-1, 53-3, 53-4);
7-2) громадський інспектор рибоохорони (частина третя статті 85)
Закон України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 14, ст.97)
(частина п’ята статті 39)
«У період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах)» (частина п’ята статті 39)
«У період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах), крім пов’язаних з проведенням природоохоронних та рятувальних заходів, робіт з відтворення водних біоресурсів»

Стаття 60. Права посадових осіб уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що здійснюють державний контроль та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, а також підприємств, установ і організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу

Посадові особи уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що здійснюють державний контроль та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, відповідно до закону мають право:
визначати розмір збитків, завданих об'єктам тваринного світу, за затвердженими таксами та методиками; Стаття 60. Права посадових осіб уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що здійснюють державний контроль та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, а також підприємств, установ і організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу

Посадові особи уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що здійснюють державний контроль та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, відповідно до закону мають право:

визначати розмір збитків, завданих об'єктам тваринного світу, за затвердженими таксами чи методиками.Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 17, ст.155)

Стаття 1. Визначення термінів Пропозиція Львіврибоохорони: дати визначення поняттю «технічні засоби дистанційного контролю».
Стаття 10. Повноваження посадових осіб органів рибоохорони

визначати розмір збитків, завданих рибному господарству, за затвердженими таксами та методиками; Стаття 10. Повноваження посадових осіб органів рибоохорони

визначати розмір збитків, завданих рибному господарству, за затвердженими таксами або методиками;
Пропозиція Львіврибоохорони: доповнити фразою - «Погоджувати надання в користування земель водного фонду та водних об’єктів для рибогосподарських цілей».
Стаття 22. Громадський контроль за провадженням рибогосподарської діяльності

… Стаття 22. Громадський контроль за провадженням рибогосподарської діяльності
(третій абзац)
Під час проведення спільно з працівниками органів рибоохорони перевірок дотримання вимог законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів рибодобувними підприємствами, установами, організаціями (незалежно від форм власності), громадянами, які здійснюють вилучення водних біоресурсів громадські інспектори мають право безоплатно надавати працівникам органів рибоохорони власні транспортні засоби, пально-мастильні матеріали для проведення таких перевірок
Стаття 52. Відповідальність за порушення законодавства про рибне господарство. Пропозиція Львіврибоохорони: внести перелік порушень, за які передбачено відповідальність, в т.ч. за «Порушення правил застосування технічних засобів дистанційного контролю», а також згідно редакції відміненої Постанови КМУ №1192 від 28.03.1996р.
Закон України «Про судовий збір»
Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору. Пропозиція Львіврибоохорони: п.17 доповнити фразою – «за поданням позовів про відшкодування шкоди завдані внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства».
Закон України «Про виконавче провадження»
Стаття 18. Вимоги до виконавчого документа. Пропозиція Львіврибоохорони: із п.3 виключити фразу – «для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України».
Закон України «Про аквакультуру»
Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства. Пропозиція Львіврибоохорони: статтю доповнити фразою: «Погоджувати з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, або його територіальним органом, надання в користування земель водного фонду та водних об’єктів для цілей аквакультури».

Депа Роман
 
Повідомлення: 120
З нами з: 07.02.2015 11:23 am
Звідки: Львів, Сихів


Повернутись в Еконагляд, рибінспекціяХто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей