Анонс

Дорогі Друзі, ласкаво просимо на Форум активного відпочинку!
Пошук по www.active.lviv.ua:
Пользовательского поиска

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 18.11.2016

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 18.11.2016

» 18.10.2016 01:01 pm

На вимогу Кабінету Міністрів всім громадським організаціям для можливості збереження статусу неприбуткової організації після 01.01.2017р. необхідно внести зміни до статту, в редакції, що передбачена постановою КМУ №440 від 13.07.2016р.

ОГОЛОШЕННЯ
18 листопада 2016 року скликаються загальні збори Львівського карпового клубу о 18.00 годині в приміщенні вулиця Наукова, 90
ШКОЛА №46 ІМ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Внесення змін до статуту ЛКК шляхом викладення в новій редакції.
2.Внесення змін до керівних органів організації.
2.Різне.

terry
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 862
З нами з: 16.11.2009 11:04 pm

Re: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 18.11.2016

» 18.10.2016 01:03 pm

Якщо є інші питання до порядку денного- пишіть
організовуємо доручення тих хто не може прийти

terry
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 862
З нами з: 16.11.2009 11:04 pm

Re: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 18.11.2016

» 10.11.2016 05:20 pm

Прохання до всіх організуватися. Хто не може прийти робимо доручення.

terry
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 862
З нами з: 16.11.2009 11:04 pm

Re: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 18.11.2016

» 14.11.2016 08:26 am

1. Загальні положення
1.1. Громадська організація “Львівський карповий клуб” (далі – «ЛКК») є неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує громадян України на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Львівський карповий клуб” здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, чинного законодавства (ЗУ “Про об'єднання громадян”) та цього статуту. Організація утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
1.3. Діяльність Громадської організації “Львівський карповий клуб” має статус місцевої та поширюється на території Львівської області.
1.4. “Львівський карповий клуб” набуває право юридичної особи з моменту його державної реєстрації в порядку встановленому чинним законодавством. ЛКК має необхідні рахунки в банківських установах, самостійний баланс та відокремлене майно. “Львівський карповий клуб” має право від свого імені укладати договори, набувати майнові, немайнові права та обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.
1.5. Громадська організація “Львівський карповий клуб” має печатку, штампи, бланки зі своєю назвою, символіку та іншу атрибутику.
1.6. ЛКК набуває статусу неприбуткової організації з моменту, коли внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
1.7. ЛКК є неприбутковою організацією, що одночасно відповідає таким вимогам:
- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
- установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
- установчі документи передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
- доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
1.8. Символіка “Львівський карповий клуб” реєструється у встановленому законом порядку.
2.Найменування і місцезнаходження громадської організації «Львівський карповий клуб»
2.1. Повне найменування громадської організації: Громадська організація «Львівський карповий клуб».
2.2. Скорочене найменування організації: ГО «ЛКК».
2.3. Місцезнаходження громадської організації: м. Львів, вул. Кубанська, 18б, індекс 79011.
3. Мета та завдання «ЛКК»
3.1. Основною метою діяльності Львівської громадської організації «ЛКК» є сприяння розвитку риболовного спорту у Львівській області та захист законних соціальних, економічних, спортивних та інших спільних інтересів її членів.
3.2. Завданнями «ЛКК» є:
 сприяння розвитку риболовного спорту, підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особи, зміцнення здоров'я, формуванню здорового способу життя.
 створення необхідних умов членам «ЛКК» для проведення рибалки, зокрема карпової;
 розвиток і зміцнення зв'язків з іншими федераціями риболовного спорту, асоціаціями, об'єднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників у національній та міжнародних спортивних організаціях та об'єднаннях.;
 пропаганда та сприяння популяризації риболовного спорту, зокрема коропової ловлі як форми масового відпочинку і зміцнення здоров'я громадян;
 пропаганда охорони природи, виховання у членів Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб», громадян України поваги до рідної землі, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання природних багатств річок і водойм та їх рекреаційного потенціалу;
3.3. Для виконання завдань «ЛКК» у встановленому законом порядку:
 Самостійно планує свою діяльність, у тому числі шляхом реалізації власних програм або участі в програмах інших організацій;
 сприяє розвитку риболовного спорту у Львівській області;
 організовує проведення змагань з риболовного спорту;
 підтримує зв'язок з органами державного управління фізичною культурою та спортом;
 виступає з ініціативами та вносить пропозиції з питань співробітництва з розвитку риболовного спорту до органів законодавчої та виконавчої влади;
 вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність;
 сприяє виготовленню офіційної, нагородної та сувенірної продукції з символікою Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб», спортивного інвентарю та обладнання.
 займається іншою діяльністю, яка спрямована на реалізацію програмної мети та завдань «ЛКК» і не суперечить чинному законодавству

4. Члени «Львівського карпового клубу» їх права та обов’язки
4.1. Членство в «ЛКК» є добровільним індивідуальним, може бути колективним та є фіксованим.
4.2. Засновники «Львівського карпового клубу» є його членами.
4.3. Індивідуальними членами «ЛКК» можуть бути громадяни України, які досягли 16 років і визнають Статут «Львівського карпового клубу», сплачують членські внески та приймають участь у діяльності Львівської громадської організації «ЛКК».
4.4. Колективними членами громадської організації можуть бути колективи підприємств, установ та організацій всіх форм власності і господарювання, інших громадських організацій, які визнають Статут та активно сприяють діяльності «ЛКК».
4.5. Вступ до Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб» здійснюється на підставі письмової заяви, яка подається до Президії «ЛКК», за наявності на заяві підписів двох поручителів з числа членів ЛКК, що мають стаж перебування в ЛКК не менше трьох років.
4.6. Заявник набуває статусу члена «ЛКК» з моменту прийняття рішення Президією «Львівського карпового клубу» про задоволення його заяви.
4.7. Прийом колективних членів здійснюється за рішенням Президії «ЛКК» на підставі рішення зборів колективу підприємства, організації, установи, закладу та поданної заяви.
4.8. Колективні члени «ЛКК» реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.
4.9. Члени «ЛКК» мають право:
 займатися, у встановленому порядку, аматорською риболовлею у закріплених угіддях, що надані в користування цій організації, за наявності членського квитка даної громадської організації або інших необхідних документів;
 брати участь із правом вирішального голосу на Загальних зборах;
 обирати та бути обраними до керівних органів громадської організації «Львівський карповий клуб»;
 отримувати інформацію з будь-яких питань, що стосуються діяльності «ЛКК»;
 користуватися символікою Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб»
 брати участь у плануванні та обговорені підсумків діяльності «ЛКК»;
 вносити пропозиції по встановленню недоліків та покращенню роботи «ЛКК».
 добровільно, за письмовою заявою, вийти з членства Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб»
4.10. Члени «ЛКК» зобов’язані:
 дотримуватися положень цього Статуту і виконувати рішення Загальних Зборів та керівних органів;
 брати активну участь у діяльності «ЛКК»;
 дотримуватися принципів спортивної етики, справедливої та чесної боротьби;
 не вчиняти дій, що порушують етику товариських взаємовідносин, а також дій, що завдають моральної або матеріальної шкоди громадській організації;
 своєчасно сплачувати членські внески у розмірі і порядку, встановленому Президією Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб»;
 дотримуватись правил спортивної риболовлі, принципу «спіймав – відпусти».
4.11. Членство у Львівській громадській організації «Львівський карповий клуб» може бути припинено на підставі письмової заяви індивідуального члена «ЛКК» поданої до Президії Львівської громадської організації або за рішенням Президії у випадку:
 несплати членських внесків більш ніж 3 (три) місяці;
 діяльність, яка суперечить меті та завданням «ЛКК»;
 нанесення «ЛКК» моральної та/або матеріальної шкоди
4.12. Колективні члени громадської організації «Львівський карповий клуб» вибувають на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації — колективного члена «ЛКК».
4.13. Членам Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб», які вибули чи виключені з неї, членські внески не повертаються.
5. Порядок утворення статутних органів «ЛКК» та їх повноваження
5.1. Статутними органами громадської організації «Львівський карповий клуб» є:
 Загальні збори;
 Президія;
 Голова Президії;
 Ревізор.
5.2. Вищим керівним органом «ЛКК» є Загальні збори, які скликаються не рідше ніж один раз на рік і є правочинними , якщо на них присутні 1/2 членів Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб».
5.3. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані з ініціативи Президії, Голови Президії, Ревізора та за письмовою вимогою 1/3 членів «ЛКК». Дата скликання Загальних зборів, порядок денний, регламент обрання керівних органів оголошується не менш ніж за один місяць до початку Загальних зборів письмово, шляхом повідомлення через місцеву пресу (інтернет).
5.4. Рішення на Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на зборах членів «ЛКК».
5.5. Рішення з питань ліквідації, реорганізації, внесення змін і доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами, якщо за них проголосувало не менше 2/3 числа присутніх на зборах членів «ЛКК».
5.6. Загальні збори мають право вирішувати будь-які питання, пов'язані з діяльністю «ЛКК».
5.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
 затвердження Статуту та внесення до нього змін та доповнень, які підлягають обов'язковій реєстрації;
 затвердження основних напрямків діяльності Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб»;
 обрання Президії та Голови Президії «ЛКК»;
 обрання Ревізора «ЛКК».
 реалізація права власності на майно та кошти «ЛКК»;
 створення госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств і засобів масової інформації та прийняття рішень про їх ліквідацію;
 прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію «ЛКК».
5.8. В період між Загальними зборами роботою Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб» керує Президія, що складається з семи осіб, одним з учасників якої є Голова Президії громадської організації «ЛКК» та обирається на 3 роки. Засідання Президії скликаються Головою, коли це потрібно, але не рідше, ніж один раз на чотири місяці.
5.9. Засідання Президії є правомочним, коли в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів від кількості присутніх, у разі рівності голосів, голос Голови Президії «ЛКК» є вирішальним. Рішення можуть бути прийняті шляхом опитування телефонним або електронним звязком. Рішення Президіїоформляються протоколом.
5.10. Президія «ЛКК»:
 скликає Загальні збори;
 організовує виконання рішень, прийнятих на Загальних зборах;
 вирішує питання, пов'язані з реалізацією довгострокових програм та проектів «ЛКК»;
 затверджує річний бюджет, заслуховує та затверджує річні фінансові звіти;
 визначає розмір та порядок сплати членських внесків;
 приймає та виключає із членів «ЛКК»;
 затверджує зразки нагородної та пам'ятної атрибутики, печаток, штампів та символіки Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб».
5.11. Голова Президії «ЛКК» обирається на Загальних зборах терміном на 3 календарних роки.
5.12. У відповідності зі своїми повноваженнями Голова Президії «ЛКК»:
 організовує роботу Президії Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб» з виконання рішень, прийнятих Загальними зборами;
 представляє інтереси «ЛКК» в державних законодавчих та виконавчих органах, взаємовідносинах з іншими організаціями, установами, підприємствами та фізичними особами в Україні та за її межами;
 підписує офіційну документацію;
 здійснює оперативне управління майном та коштами «ЛКК», розпоряджається рахунками відкритими в банківських установах;
 розпоряджається коштами виключно за попереднім рішенням Президії;
 слідкує за відповідністю діяльності «ЛК Клубу» Статуту;
 несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових фондів, забезпечує ведення відповідної фінансової документації;
 укладає будь-які договори, угоди та видає накази щодо укладання трудових договорів з штатними працівниками «ЛКК».
6. Майно та кошти «ЛКК»
6.1. Кошти та майно «ЛКК» утворюються з таких джерел:
 надходження від вступних та членських внесків членів «ЛКК»;
 надходження від господарської та іншої комерційної діяльності, створених Львівською громадською організацією «Львівський карповий клуб» госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
 майна, переданого засновниками, членами (участниками), а також придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом;
 пожертви громадян, підприємств, установ та організацій.
6.2. З метою виконання статутних завдань «ЛКК» може здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій та установ з правом юридичної особи.
6.3. Кошти «ЛКК» спрямовуються виключно на виконання статутної мети та завдань. Власником коштів та майна є «ЛКК», як юридична особа. Кожен окремий член «ЛКК» не має право власності на частку майна та коштів Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб».
6.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
6.5. Доходи (прибутки) Львівського карпового клубу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
6.6. Контроль за дотриманням Статуту та фінансово-господарської діяльності «ЛКК» здійснює Ревізор ЛКК, який підзвітний Загальним зборам.
6.7. «ЛКК», створені нею госпрозрахункові установи, організації та засновані підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
7. Припинення діяльності «ЛКК»
7.1. Припинення діяльності Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб» може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
7.2. Ліквідація чи реорганізація «ЛКК» здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це рішення проголосувало не менше 2/3 членів «ЛКК» присутніх на зборах.
7.3. Майно та кошти громадської організації «Львівський карповий клуб», у разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, і за рішенням Загальних зборів повинні бути передані іншій неприбутковій організації, або зараховані в доход бюджету.
7.4. Діяльність «ЛКК» може бути примусово ліквідована за рішенням суду.
7.5. Організація зобовязана здійснити передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахувати до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
7.6. Доходи (прибутки) ЛКК використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ЛКК, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

terry
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 862
З нами з: 16.11.2009 11:04 pm

Re: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 18.11.2016

» 14.11.2016 08:28 am

Це редакція Статуту запропонована для затвердження на зборах. Пишіть зауваження, доповнення зараз. На зборах буде швидче все проговорити.

terry
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 862
З нами з: 16.11.2009 11:04 pm

Re: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 18.11.2016

» 14.11.2016 03:41 pm

кворум для затвердження змін до статуту- 2/3 членів клубу. прохання не ігнорувати. хто не зможе- даємо доручення.

terry
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 862
З нами з: 16.11.2009 11:04 pm

Re: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 18.11.2016

» 17.11.2016 09:38 am

ДОВІРЕНІСТЬ


м.Львів «___» ________________ 2016р.Я, ____________________________________________________________________,

проживаю: ___________________________________________________________________

тел. ____________________________ (далі – Довіритель) цією довіреністю уповноважую

_____________________________________________________________________________

(далі – Повірений) бути представником Довірителя у відносинах із Громадською організацією «Львівський карповий клуб» (далі –ЛКК) з питання участі та голосування на загальних зборах Громадської організації «Львівський карповий клуб».
Для цього Повіреному надається право від імені Довірителя:
- здійснити необхідні дії для реєстрації до участі на загальних зборах ЛКК;
- брати участь у роботі загальних зборів ЛККз правами, наданими члену організації законодавством та Статутом Громадської організації «Львівський карповий клуб»;
- голосувати з усіх питань порядку денного загальних зборів ЛКК з всіма належними Довірителю правами;
- подавати, одержувати та підписувати будь-які документи, пов’язані з реалізацією членом організації права участі у загальних зборах ЛКК.

Довіреність видана без права передоручення іншим особам та дійсна до 31 грудня 2016 року включно.


__________________________ _____________________


Підпис довірителя ______________________________________________________ на цій довіреності засвідчую.

Голова Президії Громадської організації «Львівський карповий клуб»


Сендега Тарас Романович _____________________

terry
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 862
З нами з: 16.11.2009 11:04 pm

Re: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 18.11.2016

» 18.11.2016 11:16 am

Запропонований ще один варіант статуту ,який ми обговорювали на двох зібрання ! Варіант Володимира Савчука.


СТАТУТ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«Львівський карповий клуб»

м. Львів – 2016

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація “Львівський карповий клуб” (далі – «ГО ЛК Клуб») є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Повне найменування Організації - громадська організація “Львівський карповий клуб”.
1.3. Скорочене найменування – ГО «ЛК Клуб».
1.4. Назва англійською мовою – Carp Club L’viv.
1.5. Громадська організація “Львівський карповий клуб” створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, іншими законодавчими актами та цим Статутом.
1.6. «ГО ЛК Клуб» створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.
1.7. «ГО ЛК Клуб» набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки в банківських установах, свою символіку. Символіка ГО ЛК Клуб реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.8. Статус: громадська організація з місцевим статусом. Діяльність поширюється на територію Львівську область.
1.9. Організаційно-правова форма: громадська організація.
1.10. «ГО ЛК Клуб» має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.
1.11. Юридична адреса «ГО ЛК Клуб»: м. Львів, вул. Кубанська, 18б, індекс 79011.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ «ГО ЛК Клуб»
2.1. Головною метою «ГО ЛК Клуб» сприяння розвитку риболовного спорту у Львівській області та захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2. Основними завданнями «ГО ЛК Клуб» є:
2.2.1. сприяння розвитку риболовного спорту, підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особи, зміцнення здоров`я, формуванню здорового способу життя;
2.2.2 створення необхідних умов членам «ГО ЛК Клуб» для проведення рибалки, зокрема карпової;
2.2.3. розвиток і зміцнення зв`язків з іншими федераціями риболовного спорту, асоціаціями, обєднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників у національній та міжнародних спортивних організаціях та обєднаннях;
2.2.4. пропаганда та сприяння популяризації риболовного спорту, зокрема карпової ловлі як форми масового відпочинку і зміцнення здоров`я громадян;
2.2.5. промаганда охорони природи, виховання у членів «ГО ЛК Клуб», громадян України поваги до рідної землі, примноження та збереження природніх багатств, раціонального використання природніх багатств річок і водойм та їх рекреаційного потенціалу;
2.2.6. організація проведення змагань з риболовного спорту;
2.2.7. сприяння розвитку риболовного спорту у Львівській області;
2.2.8. пропаганда принципу «спіймав-відпусти».3. ПРАВА «ГО ЛК Клуб»
3.1. «ГО ЛК Клуб» має право:
3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;
3.1.2. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;
3.1.3. вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та управління з питань діяльності «ГО ЛК Клуб»;
3.1.4. на добровільних засадах засновувати спілки (Організації) тощо, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
3.1.5. підтримувати прямі міжнародні контакти з Організаціями громадян інших країн, укладає відповідні угоди та бере участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
3.1.6. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;
3.1.7. засновує засоби масової інформації;
3.1.8. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань «ГО ЛК Клуб»;
3.1.9. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань «ГО ЛК Клуб»;
3.1.10. здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність, в тому числі, шляхом створення установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством;
3.1.11. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
3.1.12. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї;публікувати наукові та методичні результати діяльності організації;проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;
3.1.13. проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);
3.1.14. організовувати та проводити змагання, турніри інші форми спортивних заходів, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
3.1.15. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
3.1.16. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
3.1.17. вступати у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
3.1.18. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
3.1.19. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
3.1.20. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми;використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству;
3.1.21. вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність;
3.1.22. сприяти виготовленню офіційної, нагородної та сувенірної продукції з символікою «ГО ЛК Клуб», спортивного інвентарю та обладнання;
3.1.23. займатись іншою діяльністю, яка спрямована на реалізацію програмної мети та завдань «ГО ЛК Клуб» і не суперечить чинному законодавству України.


4. ЧЛЕНИ «ГО ЛК Клуб», ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Членство в Організації є добровільним. Воно є індивідуальним та може бути колективним.
4.2. Членами «ГО ЛК Клуб» можуть бути повнолітні громадяни України, які підтримують мету і завдання «ГО ЛК Клуб», визнають її Статут, сплачують регулярні членські внески та приймають участь у діяльності «ГО ЛК Клуб».
4.3. У діяльності «ГО ЛК Клуб» можуть брати участь колективні члени.
4.4. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.
4.5. Прийом до членів «ГО ЛК Клуб» здійснюється на підставі заяви. Прийом колективних членів здійснюється на підставі протоколу, поданого уповноваженим органом (особою). Заява (протокол) вступника розглядається Президією, яка приймає рішення у відповідності з порядком, визначеним у Положенні про членство в Організації.
4.7. Заявник набуває статусу члена «ГО ЛК Клуб» зх моменту прийняття рішення Президією «ГО ЛК Клуб» про задоволення його заяви.
4.6. Права члена «ГО ЛК Клуб»:
4.6.1 обирати і бути обраними до керівних органів «ГО ЛК Клуб», брати участь у всіх заходах, що проводяться «ГО ЛК Клуб»;
4.6.2 брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів «ГО ЛК Клуб»;
4.6.3 вільно критикувати будь-який орган «ГО ЛК Клуб», подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Президії та вимагати розгляду скарг на Загальних зборах;
4.6.4 звертатися до органів «ГО ЛК Клуб» з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю «ГО ЛК Клуб», одержувати відповіді;
4.6.5 звертатися до органів «ГО ЛК Клуб» за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
4.6.6 Займатись, у встановленому порядку, аматорською риболовлею, за наявності членського квитка «ГО ЛК Клуб» або інших необхідних документів у закріплених угіддях, що надані в користування «ГО ЛК Клуб» та з якими укладена письмова угода.
4.6.7 користуватись символікою «ГО ЛК Клуб»;
4.6.8 брати участь у плануванні та обговорені підсумків діяльності «ГО ЛК Клуб»
4.6.9 Вносити пропозиції по встановленю недоліків та покращенню роботи «ГО ЛК Клуб»
4.7. Члени «ГО ЛК Клуб» зобов’язані:
4.7.1 дотримуватись положень Статуту «ГО ЛК Клуб»;
4.7.2 виконувати рішення керівних органів «ГО ЛК Клуб»;
4.7.3 дотримуватись принципів спортивної етики та принципу «спіймав-відпусти», спортивної та чесної боротьби;
4.7.4 не вчиняти дій, що порушують етику товариських взаємовідносин, а також дій, що завдають моральної або матеріальної шкоди «ГО ЛК Клуб»;
4.7.5 своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Президією «ГО ЛК Клуб»;
4.7.6 сприяти здійсненню завдань «ГО ЛК Клуб»;
4.7.7 брати участь у заходах, що проводяться «ГО ЛК Клуб»;
4.7.8 членські внески повинні бути сплачені не пізніше 1(першого) квітня поточного року.
4.7.9 повертати 50% призової грошової винагороди змагань, у випадку якщо команда фінансувалась з бюджету «ГО ЛК Клуб»
4.8. Членство в «ГО ЛК Клуб» припиняється у випадках:
4.8.1 письмової заяви члена про вихід із «ГО ЛК Клуб» за власним бажанням;
4.8.2 виключення із «ГО ЛК Клуб» за рішенням Президії або Загальних зборів.
4.9. Члена «ГО ЛК Клуб» може бути виключено з «ГО ЛК Клуб» за рішенням правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням «ГО ЛК Клуб», або якщо член втратив зв’язок із «ГО ЛК Клуб» без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;
4.10 Членам «ГО ЛК Клуб», які вибули чи виключені з неї, членські внески не повертаються.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ «ГО ЛК Клуб»
5.1. Органами управління «ГО ЛК Клуб» є: Загальні Збори Членів «ГО ЛК Клуб», Президія, Голова «ГО ЛК Клуб».
5.2. Загальні Збори Членів «ГО ЛК Клуб» є вищим органом «ГО ЛК Клуб», який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів «ГО ЛК Клуб».
5.3. У Загальних Зборах Членів «ГО ЛК Клуб» беруть участь її Члени. Кожний Член «ГО ЛК Клуб» має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини Членів «ГО ЛК Клуб».
5.4. Чергові Загальні Збори Членів скликаються Президією щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Президією, Головою «ГО ЛК Клуб», а також членами «ГО ЛК Клуб».
5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси «ГО ЛК Клуб» Президією чи Головою «ГО ЛК Клуб», а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.
5.6. Не менш як одна десята частина членів «ГО ЛК Клуб» мають право ініціювати перед Президією скликання позачергових Загальних зборів Членів «ГО ЛК Клуб». Якщо вимога членів «ГО ЛК Клуб» про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.
5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів Членів «ГО ЛК Клуб» належить вирішення наступних питань:
5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності «ГО ЛК Клуб», затвердження її планів та звітів про їх виконання.
5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів «ГО ЛК Клуб».
5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів «ГО ЛК Клуб».
5.7.4. Прийняття рішення про реорганізацію, а також рішення про припинення діяльності «ГО ЛК Клуб».
5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
5.7.6. Обрання та відкликання Голови «ГО ЛК Клуб».
5.7.7. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.
5.7.8. заслуховування й затвердження звітів Голови «ГО ЛК Клуб», Президії та Ревізійної комісії.
5.7.9. затвердження Статуту «ГО ЛК Клуб»
5.7.10. затвердження змін та доповнень до Статуту «ГО ЛК Клуб»
5.7.11. визначення основних завдань і довгострокових програм «ГО ЛК Клуб»
5.7.12. обрання Президії зі Членів «ГО ЛК Клуб», дострокове припинення повноважень будь-якого члена Президії «ГО ЛК Клуб»
5.7.13. обрання й дострокове припинення повноважень Голови «ГО ЛК Клуб»
5.7.14. обрання й дострокове припинення повноважень Членів Ревізійної комісії
5.7.15. порядок використання коштів «ГО ЛК Клуб»

5.8. Рішення Загальних Зборів Членів «ГО ЛК Клуб» вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних зборів «ГО ЛК Клуб». З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до статуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію) рішення Загальних Зборів «ГО ЛК Клуб» вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних зборів «ГО ЛК Клуб». Також трьома четвертими голосів членів «ГО ЛК Клуб» приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна «ГО ЛК Клуб».
5.9. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління «ГО ЛК Клуб» та Членів «ГО ЛК Клуб».
5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів Членів «ГО ЛК Клуб» особа з числа Членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.
5.11 Протоколи про Хід Загальних Зборів та прийняті рішення публікуються на домашній сторінці «ГО ЛК Клуб» в мережі інтернет не пізніше як за три дні після проведенення Загальних Зборів.
5.12. Президія «ГО ЛК Клуб» є керівним органом «ГО ЛК Клуб» на період між Загальними Зборами Членів «ГО ЛК Клуб», який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.
5.13. Президія підзвітна Загальним Зборам Членів «ГО ЛК Клуб» і організовує виконання їх рішень. Президія діє від імені «ГО ЛК Клуб» в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
5.14.Головою Президії є Голова «ГО ЛК Клуб».
5.15. Структура Президії, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами Членів «ГО ЛК Клуб». Члени Президії є підзвітними Загальним Зборам Членів «ГО ЛК Клуб» і несуть відповідальність перед ними за діяльність «ГО ЛК Клуб» та належне виконання своїх посадових обов’язків.
5.15.1. Члени Президії обераються з Членів «ГО ЛК Клуб» строком на один рік.
5.15.2. Строк членства в Президії може бути автоматично продовжений, у випадку якщо на Загальних зборах у членів «ГО ЛК Клуб» небуло заперечень.

5.16. До компетенції Президії відноситься:
5.16.1 Організація виконання рішень Загальних Зборів Членів «ГО ЛК Клуб».
5.16.2 Скликання Загальних Зборів Членів «ГО ЛК Клуб» та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.
5.16.3 Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам Членів щодо визначення основних напрямків діяльності «ГО ЛК Клуб» затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності «ГО ЛК Клуб».
5.16.4 Затвердження поточних планів діяльності «ГО ЛК Клуб» та заходів, необхідних для їх виконання;
5.16.5 Управління, захист та розпорядження майном «ГО ЛК Клуб» відповідно до цього статуту та чинного законодавства України.
5.16.6 Затвердження штатного розпису «ГО ЛК Клуб», преміювання працівників «ГО ЛК Клуб».
5.16.7 Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів Членів «ГО ЛК Клуб».
5.17. Головує на засіданнях Президії Голова «ГО ЛК Клуб».
5.18. Усі питання, що входять у компетенцію Президії, вирішуються колегіально на засіданнях Президії. Президія проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою «ГО ЛК Клуб». Про час місце, та порядок денний зборів члени Президії повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на третини членів Президії.
5.19. Кожен член Президії може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Президії.
5.20. Рішення Президії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Президії.
5.21. Голова «ГО ЛК Клуб» здійснює оперативне управління справами, майном та коштами «ГО ЛК Клуб» в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами Членів «ГО ЛК Клуб» та Президією і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
5.22. Голова «ГО ЛК Клуб» призначається та звільняється загальними зборами «ГО ЛК Клуб» є підзвітним Загальним Зборам Членів «ГО ЛК Клуб» та Президії «ГО ЛК Клуб» і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів Членів «ГО ЛК Клуб» та Президії «ГО ЛК Клуб» пропозиції з будь-якого аспекту діяльності «ГО ЛК Клуб».
5.22.1 Голова «ГО ЛК Клуб» призначається на строк один рік.
5.22.2. Строк перебування на посаді Голови «ГО ЛК Клуб» може бути автоматично продовжений, у випадку якщо на Загальних зборах у членів «ГО ЛК Клуб» небуло заперечень.
5.23. Голова «ГО ЛК Клуб»:
5.23.1. Діє від імені «ГО ЛК Клуб» без довіреності та представляє «ГО ЛК Клуб» у її стосунках з іншими особами.
5.23.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи «ГО ЛК Клуб»;
5.23.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності «ГО ЛК Клуб».
5.23.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників «ГО ЛК Клуб», застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників «ГО ЛК Клуб».
5.23.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників «ГО ЛК Клуб» в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.
5.23.6. Виступає розпорядником коштів та майна «ГО ЛК Клуб», укладає та підписує від імені «ГО ЛК Клуб» господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені «ГО ЛК Клуб».
5.23.7. Організовує підготовку засідання Президії.
5.23.8. Вирішує інші питання діяльності «ГО ЛК Клуб» відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами «ГО ЛК Клуб» та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління «ГО ЛК Клуб», Президії та Загальних Зборів Членів «ГО ЛК Клуб».

6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
6.1. «ГО ЛК Клуб» у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України
6.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
6.3. При здійсненні міжнародної діяльності «ГО ЛК Клуб» користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
6.3. «ГО ЛК Клуб»:
- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
- проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
- реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.
6.4. «ГО ЛК Клуб» має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників «ГО ЛК Клуб» для участі в освітніх та спортивних заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.

7. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.
7.1. «ГО ЛК Клуб» може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
7.2. «ГО ЛК Клуб» набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами «ГО ЛК Клуб» або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом. Кошти та інше майно «ГО ЛК Клуб», не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних завдань відповідно до закону та статуту «ГО ЛК Клуб».
7.3. Майно «ГО ЛК Клуб» складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів «ГО ЛК Клуб».
7.4. Доходи або майно «ГО ЛК Клуб» не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
7.5. «ГО ЛК Клуб» має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь «ГО ЛК Клуб» в грошовій або іншій формі.
7.6. «ГО ЛК Клуб» несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени «ГО ЛК Клуб» не несуть відповідальності за зобов’язаннями «ГО ЛК Клуб».
7.7. «ГО ЛК Клуб» зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
7.8. Державний контроль за діяльністю «ГО ЛК Клуб» здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
7.10. Доходи від членських внесків Членів «ГО ЛК Клуб» повинні бути розподілені в пропорціях не меньш як сімдесят відсотків на зариблення закріпленої водойми та тридцять відсотків на інші потреби.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
8.1.Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.
8.2.Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Припинення діяльності «ГО ЛК Клуб» може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.
9.2. Реорганізація «ГО ЛК Клуб» здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів «ГО ЛК Клуб». Порядок та правові наслідки реорганізації визначається відповідно до чинного законодавства.
9.3. Ліквідація «ГО ЛК Клуб» здійснюється за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.
9.4. У разі ліквідації «ГО ЛК Клуб» її активи не можуть перерозподілятись між членами «ГО ЛК Клуб», і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

10. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
10.1. складається з Членів «ГО ЛК Клуб»
10.2. повинна складатись не меньш як з одного Члена «ГО ЛК Клуб».
10.3. До компетенції Ревізійної комісії відноситься:
10.3.1 здійснення перевірки фінансової діяльності «ГО ЛК Клуб» не рідше одного разу в рік.
10.3.2 Вправі вимагати від кирівних органів «ГО ЛК Клуб» надання всіх необхідних документів;
10.3.3 Надає результати перевірок Загальним Зборам Членів«ГО ЛК Клуб»;
10.4. члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Президії, але можуть брати участь у засіданнях Президії «ГО ЛК Клуб» із правом дорадчого голосу.
10.5. члени Ревізійної комісії обераються та припиняють повноваження з рішення Загальних зборів Членів «ГО ЛК Клуб».

Аватар користувача
Миколюк Ігор (PLEYSTON)
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 516
З нами з: 30.03.2010 05:37 pm
Звідки: м.Львів

Re: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 18.11.2016

» 21.11.2016 05:31 pm

Нижче в двох окремих постах викладаю протокол ЗЗ від 18.11.201р. та проголосований СТАТУТ ЛКК в новій редакції.

terry
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 862
З нами з: 16.11.2009 11:04 pm

Re: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 18.11.2016

» 21.11.2016 05:31 pm

Протокол № 17
Загальних зборів членів громадської організації «Львівський карповий клуб»«18» листпада 2016р. м. Львів
Присутні:
Баник Іван Йосипович, Бідюк Ярослав Романович, Василенко Юрій Георгійович, Векляк Олег Іванович, Викалюк Юрій Володимирович, Воят Григорій Андрійович, Ганіткевич Тарас Богданович, Герін Сергій Володимирович, Гнатів Богдан Васильович, Голубцов Владислав Русланович, Грабінський Ігор Ярославович, Долинич Ігор Іванович, Жук Андрій Михайлович, Заміховський Валерій Григорович, Іванчук Володимир Володимирович, Ковельський Ігор Іванович, Кравцов Андрій Васильович, Красько Олег Васильвич, Кшик Орест Леонтійович, Ласка Ігор Ярославович, Леньо Ярослав Степанович, Леньо Катерина Олексіївна, Лозинський Богдан Зенонович, Ляхвацький Віталій Олександрович, Міняйло Олександр Володимирович, Мигальчич Юрій Іванович, Микитчак Ігор Володимирович, Миколюк Ігор Олександрович, Михаць Ярослав Богданович, Нановський Тарас Марянович, Новозванський Сергій Петрович, Носаль Кирило Костянтинович, Носаль Павло Костянтинович, Овчаров Ігор Борисович, Орел Максим Юрійович, Павлюк Володимир Володимирович, Пасічник Петро Миронович, Погоріляк Роман Михайлович, Пуков Олександр Олексійович, Ринорчук Андрій Андрійович, Романів Володимир Михайлович, Савчук Володимир Михайлович, Сендега Тарас Романович, Серафим Андрій Богданович, Серьогін Олег Юрійович, Сивий Юрій Богданович, Сидорчук Юрій Юрійович, Спішняк Ростислав Вікторович, Суржок Євгеній Володимирович, Таргонський Дмитро Ростиславович, Твердохліб Володимир Геннадійович, Трескот Михайло Ярославович, Трескот Тарас Ярославович, Фенчин Тарас Степанович, Фоменко Олег Юрійович, Ханас Василь Андрійович, Шевчук Віктор Анатолійович, Шпачук Олександр Васильович, Якимович Любомир Мирославович, Якимович Тарас Мирославович, Якубовський Валерій Романович.


Виступив: Сендега Т.Р.
Оголошення про проведення загальних зборів оприлюднено на сайті active.lviv.ua 18 жовтня 2016 року. Доповів про результати реєстрації. Присутні на зборах 61 особа. Всього членів 113. Збори є повноважними.

Для ведення зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів.
Ухвалили: обрати Головою зборів – Сендегу Т.Р., секретарем зборів Кравцова А.В.
Голосували- «ЗА» - «одноголосно»


Порядок денний:
1. Внесення змін до Статуту організації шляхом викладення у новій редакції.
2. Внесення змін до керівних органів організації.
3. Різне.


По першому питанню слухали:
Сендегу Т.Р.
Пропозиція: абзац другий статті 4 розділу 4Статуту викласти в наступній редакції:
Вступ до Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб» здійснюється на підставі письмової заяви за наявності не менше двох поручителів з числа членів ЛКК, термін членства яких становить не менше двох років. Заява подається до Президії «ЛК Клубу».
Виступили: Машковський С.І., Миколюк І.О., Кравцов А.В.- стаж для дачі рекомендацій збільшити до трьох років.

Ухвалили:
Вступ до Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб» здійснюється на підставі письмової заяви на імя Президії ЛКК за наявності не менше двох поручителів з числа членів ЛКК, термін членства яких становить не менше трьох років. Заява подається до Президії ЛКК.
Голосували- «за»-одноголосно

Слухали Сендегу Т.Р.
Розділ четвертий, пункт сьомий, частину першу доповнити наступними пунктами (підстави припинення членства):

- одноразова неявка на загальні збори ЛКК без поважних причин, з ненаданням повноважень іншій особі (довіреність) на представництво на участь у Загальних зборах.
- членство припиняється у випадку несплати щорічного внеску в строк до 01 квітня поточного календарного року.
-

Голосували- «за»-одноголосно

По другому питанню порядку денного.

Розділ 5 частина перша
Слухали Сендегу Т.Р.
Внесення змін до частини першої розділу п’ять Статуту.

Викласти частину першу розділу п’ять Статуту в наступній редакції:

Статутними органами є:

Загальні збори.
Президія.
Голова Президії.
Ревізор.

Голосували- «за»-одноголосно

Слухали Сендегу Т.Р.

Викласти частину першу пункту третього розділу п’ять Статуту в наступній редакції

В період між Загальними зборами роботою Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб» керує Президія, яка обирається на 3 роки, складається з семи осіб, одним з учасників якої обов’язково є Голова Президії громадської організації «ЛКК». Засідання Президії скликаються Головою Президії за власною ініціативою, також на вимогу члена Президії, але не рідше, ніж один раз на чотири місяці. До складу Президії в обов’язковому порядку включаються не менше двох представників з інших областей України.

Голосували- «за»-одноголосно

Слухали Сендегу Т.Р.
Обрати до складу Президії Сендегу Тараса Романовича (Голова Президії), Кравцова Андрія Васильовича, Трескота Тараса Ярославовича, Грабінського Ігора Ярославовича, Миколюка Ігора Олександровича, Таргонського Дмитра Ростиславовича, Долинича Ігора Івановича.

Голосували- «за»-одноголосно

Слухали Сендегу Т.Р.
Обрати до Ревізором ЛКК Векляка Олега Івановича.

Голосували- «за»-одноголосноСлухали Сендегу Т.Р.

Абзац четвертий пункту п’ять розділу п’ять Статуту викласти в наступній редакції:
 здійснює оперативне управління майном та коштами «ЛК Клубу», розпоряджається рахунками відкритими в банківських установах виключно за попереднім рішенням Президії;
Голосували- «за»-одноголосно.

Слухали Сендегу Т.Р.
Розділ п’ять Статуту доповнити пунктом шість:

6. Ревізор ЛКК.

Ревізор обирається Загальними зборами з членів ЛКК строком на 3 роки.

Контролює і перевіряє статутну та фінансово-господарську діяльність ЛКК.

За окремим рішенням Загальних зборів ЛКК має право здійснювати збір членських внесків, вести їх облік та збереження.

Має право розпоряджатися коштами ЛКК за попереднім рішенням Президії ЛКК.

Ревізор обов’язково проводить перевірку статутної та фінансової діяльності посадових осіб та статутних органів напередодні річних Загальних Зборів.

Голосували- «за»-одноголосно

Слухали Сендегу Т.Р.

Враховуючи всі наведені вище зміни і доповнення, вимоги законодавства щодо діяльності та змісту статуту пропоную затвердити Статут ЛКК в новій редакції-запропонованій на розгляд цих зборів.

Голосували: «за» - 60, «проти» - немає, «утримались» - 1.
Голова зборів _______________________ (Сендега Т.Р.)


Секретар Зборів _______________________ (Кравцов А.В.)

terry
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 862
З нами з: 16.11.2009 11:04 pm

Re: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 18.11.2016

» 21.11.2016 05:32 pm

1. Загальні положення
1.1. Громадська організація “Львівський карповий клуб” (далі – «ЛКК») є неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує громадян України на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. «ЛКК» здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, чинного законодавства (ЗУ “Про об'єднання громадян”) та цього статуту. Організація утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
1.3. Діяльність “ЛКК” має статус місцевої та поширюється на території Львівської області.
1.4. “ЛКК” набуває право юридичної особи з моменту його державної реєстрації в порядку встановленому чинним законодавством.
1.5. «ЛКК» має необхідні рахунки в банківських установах, самостійний баланс та відокремлене майно.
1.6. “ЛКК” має право від свого імені укладати договори, набувати майнові, немайнові права та обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.
1.7. “ЛКК” має печатку, штампи, бланки зі своєю назвою, символіку та іншу атрибутику.
1.8. «ЛКК» набуває статусу неприбуткової організації з моменту, коли внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
1.9. «ЛКК» є громадською неприбутковою організацією, що одночасно відповідає таким вимогам:
- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
- установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
- установчі документи передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
- доходи (прибутки) ЛКК використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
1.10. Символіка “Львівський карповий клуб” реєструється у встановленому законом порядку.
2.Найменування і місцезнаходження громадської організації «Львівський карповий клуб»
2.1. Повне найменування громадської організації: Громадська організація «Львівський карповий клуб».
2.2. Скорочене найменування організації: ГО «ЛКК».
2.3. Місцезнаходження громадської організації: м. Львів, вул. Кубанська, 18б, індекс 79011.
3. Мета та завдання «ЛКК»
3.1. Основною метою діяльності Львівської громадської організації «ЛКК» є сприяння розвитку риболовного спорту у Львівській області та захист законних соціальних, економічних, спортивних та інших спільних інтересів її членів.
3.2. Завданнями «ЛКК» є:
 сприяння розвитку риболовного спорту, підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особи, зміцнення здоров'я, формуванню здорового способу життя.
 створення необхідних умов членам «ЛКК» для проведення рибалки, зокрема карпової;
 розвиток і зміцнення зв'язків з іншими федераціями риболовного спорту, асоціаціями, об'єднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників у національній та міжнародних спортивних організаціях та об'єднаннях.;
 пропаганда та сприяння популяризації риболовного спорту, зокрема коропової ловлі як форми масового відпочинку і зміцнення здоров'я громадян;
 пропаганда охорони природи, виховання у членів Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб», громадян України поваги до рідної землі, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання природних багатств річок і водойм та їх рекреаційного потенціалу;
3.3. Для виконання завдань «ЛКК» у встановленому законом порядку:
 Самостійно планує свою діяльність, у тому числі шляхом реалізації власних програм або участі в програмах інших організацій;
 сприяє розвитку риболовного спорту у Львівській області;
 організовує проведення змагань з риболовного спорту;
 підтримує зв'язок з органами державного управління фізичною культурою та спортом;
 виступає з ініціативами та вносить пропозиції з питань співробітництва з розвитку риболовного спорту до органів законодавчої та виконавчої влади;
 вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність;
 сприяє виготовленню офіційної, нагородної та сувенірної продукції з символікою Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб», спортивного інвентарю та обладнання.
 займається іншою діяльністю, яка спрямована на реалізацію програмної мети та завдань «ЛКК» і не суперечить чинному законодавству
4. Члени «Львівського карпового клубу» їх права та обов’язки
4.1. Членство в «ЛКК» є добровільним індивідуальним, може бути колективним та є фіксованим.
4.2. Засновники «Львівського карпового клубу» є його членами.
4.3. Індивідуальними членами «ЛКК» можуть бути громадяни України, які досягли 16 років і визнають Статут «Львівського карпового клубу», сплачують членські внески та приймають участь у діяльності Львівської громадської організації «ЛКК».
4.4. Колективними членами громадської організації можуть бути колективи підприємств, установ та організацій всіх форм власності і господарювання, інших громадських організацій, які визнають Статут та активно сприяють діяльності «ЛКК».
4.5. Вступ до Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб» здійснюється на підставі письмової заяви, яка подається до Президії «ЛКК», за наявності на заяві підписів двох поручителів з числа членів ЛКК, що мають стаж перебування в ЛКК не менше трьох років.
4.6. Заявник набуває статусу члена «ЛКК» з моменту прийняття рішення Президією «Львівського карпового клубу» про задоволення його заяви.
4.7. Прийом колективних членів здійснюється за рішенням Президії «ЛКК» на підставі рішення зборів колективу підприємства, організації, установи, закладу та поданної заяви.
4.8. Колективні члени «ЛКК» реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.
4.9. Члени «ЛКК» мають право:
 займатися, у встановленому порядку, аматорською риболовлею у закріплених угіддях, що надані в користування цій організації, за наявності членського квитка даної громадської організації або інших необхідних документів;
 брати участь із правом вирішального голосу на Загальних зборах;
 обирати та бути обраними до керівних органів громадської організації «Львівський карповий клуб»;
 отримувати інформацію з будь-яких питань, що стосуються діяльності «ЛКК»;
 користуватися символікою Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб»
 брати участь у плануванні та обговорені підсумків діяльності «ЛКК»;
 вносити пропозиції по встановленню недоліків та покращенню роботи «ЛКК».
 добровільно, за письмовою заявою, вийти з членства Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб»
4.10. Члени «ЛКК» зобов’язані:
 дотримуватися положень цього Статуту і виконувати рішення Загальних Зборів та керівних органів;
 брати активну участь у діяльності «ЛКК»;
 дотримуватися принципів спортивної етики, справедливої та чесної боротьби;
 не вчиняти дій, що порушують етику товариських взаємовідносин, а також дій, що завдають моральної або матеріальної шкоди громадській організації;
 своєчасно сплачувати членські внески у розмірі і порядку, встановленому Президією Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб»;
 дотримуватись правил спортивної риболовлі, принципу «спіймав – відпусти».
4.11. Членство у Львівській громадській організації «Львівський карповий клуб» може бути припинено на підставі письмової заяви індивідуального члена «ЛКК» поданої до Президії Львівської громадської організації або за рішенням Президії у випадку:
 несплати членських внесків більш ніж 3 (три) місяці;
 діяльність, яка суперечить меті та завданням «ЛКК»;
 нанесення «ЛКК» моральної та/або матеріальної шкоди;
 одноразова неявка на загальні збори ЛКК без поважних причин, з ненаданням повноважень іншій особі (довіреність) на представництво на участь у Загальних зборах.
 членство припиняється у випадку несплати щорічного внеску в строк до 01 квітня кожного календарного року.
4.12. Колективні члени громадської організації «Львівський карповий клуб» вибувають на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації — колективного члена «ЛКК».
4.13. Членам Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб», які вибули чи виключені з неї, членські внески не повертаються.
5. Порядок утворення статутних органів «ЛКК» та їх повноваження
5.1. Статутними органами громадської організації «Львівський карповий клуб» є:
 Загальні збори;
 Президія;
 Голова Президії;
 Ревізор.
5.2. Вищим керівним органом «ЛКК» є Загальні збори, які скликаються не рідше ніж один раз на рік і є правочинними , якщо на них присутні 1/2 членів Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб».
5.3. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані з ініціативи Президії, Голови Президії, Ревізора та за письмовою вимогою 1/3 членів «ЛКК». Дата скликання Загальних зборів, порядок денний, регламент обрання керівних органів оголошується не менш ніж за один місяць до початку Загальних зборів письмово, шляхом повідомлення через місцеву пресу (інтернет).
5.4. Рішення на Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на зборах членів «ЛКК».
5.5. Рішення з питань ліквідації, реорганізації, внесення змін і доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами, якщо за них проголосувало не менше 2/3 числа присутніх на зборах членів «ЛКК».
5.6. Загальні збори мають право вирішувати будь-які питання, пов'язані з діяльністю «ЛКК».
5.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
 затвердження Статуту та внесення до нього змін та доповнень, які підлягають обов'язковій реєстрації;
 затвердження основних напрямків діяльності Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб»;
 заслуховування та затвердження звітів Голови Президії, Президії та Ревізора ЛКК;
 обрання Президії та Голови Президії «ЛКК»;
 обрання Ревізора «ЛКК»:
 дострокове звільнення Голови та членів Президії, Ревізора з підстав, передбачених Статутом;
 реалізація права власності на майно та кошти «ЛКК»;
 створення госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств і засобів масової інформації та прийняття рішень про їх ліквідацію;
 прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію «ЛКК».
5.8. В період між Загальними зборами роботою Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб» керує Президія, що складається з семи осіб, одним з учасників якої є Голова Президії громадської організації «ЛКК» та обирається на 3 роки. Засідання Президії скликаються Головою, коли це потрібно, але не рідше, ніж один раз на чотири місяці.
5.9. Засідання Президії є правомочним, коли в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів від кількості присутніх, у разі рівності голосів, голос Голови Президії «ЛКК» є вирішальним. Рішення можуть бути прийняті шляхом опитування телефонним або електронним звязком. Рішення Президіїоформляються протоколом.
5.10. Президія «ЛКК»:
 скликає Загальні збори;
 організовує виконання рішень, прийнятих на Загальних зборах;
 вирішує питання, пов'язані з реалізацією довгострокових програм та проектів «ЛКК»;
 затверджує річний бюджет, заслуховує та затверджує річні фінансові звіти;
 визначає розмір та порядок сплати членських внесків;
 приймає та виключає із членів «ЛКК»;
 приймає рішення щодо розпорядження коштами «ЛКК»;
 затверджує зразки нагородної та пам'ятної атрибутики, печаток, штампів та символіки Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб»;
 уповноважена Загальними зборами (отримала мандат) на укладення угод спільного користування (використання) водоймами України.
5.11. Голова Президії «ЛКК» обирається на Загальних зборах терміном на 3 календарних роки.
5.12. У відповідності зі своїми повноваженнями Голова Президії «ЛКК»:
 організовує роботу Президії Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб» з виконання рішень, прийнятих Загальними зборами;
 представляє інтереси «ЛКК» в державних законодавчих та виконавчих органах, взаємовідносинах з іншими організаціями, установами, підприємствами та фізичними особами в Україні та за її межами;
 підписує офіційну документацію;
 здійснює оперативне управління майном та коштами «ЛКК», розпоряджається рахунками відкритими в банківських установах;
 розпоряджається коштами виключно за попереднім рішенням Президії;
 слідкує за відповідністю діяльності «ЛК Клубу» Статуту;
 несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових фондів, забезпечує ведення відповідної фінансової документації;
 укладає будь-які договори, угоди та видає накази щодо укладання трудових договорів з штатними працівниками «ЛКК».
5.13. Контроль за дотриманням Статуту та фінансово-господарської діяльності «ЛКК» здійснює Ревізор ЛКК, який підзвітний Загальним зборам. Ревізор обирається загальними Зборами з числа діючих членів ЛКК строком на три роки. Ревізор не може входити до інших органів управління ЛКК.
5.14. Ревізор:
- Контролює і перевіряє статутну та фінансово-господарську діяльність ЛКК.
- За окремим рішенням Загальних зборів ЛКК має право здійснювати збір членських внесків, вести їх облік та збереження.
- Має право розпоряджатися коштами ЛКК за попереднім рішенням Президії ЛКК.
- Ревізор обов’язково проводить перевірку статутної та фінансової діяльності посадових осіб та статутних органів напередодні річних Загальних Зборів.
- Щорічно звітує перед загальними зборами;
- Щорічно подає на затвердження зборів звіт про фінансово-господарську діяльність ЛКК.
6. Майно та кошти «ЛКК»
6.1. Кошти та майно «ЛКК» утворюються з таких джерел:
 надходження від вступних та членських внесків членів «ЛКК»;
 надходження від господарської та іншої комерційної діяльності, створених Львівською громадською організацією «Львівський карповий клуб» госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
 майна, переданого засновниками, членами (участниками), а також придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом;
 пожертви громадян, підприємств, установ та організацій.
6.2. З метою виконання статутних завдань «ЛКК» може здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій та установ з правом юридичної особи.
6.3. Кошти «ЛКК» спрямовуються виключно на виконання статутної мети та завдань. Власником коштів та майна є «ЛКК», як юридична особа. Кожен окремий член «ЛКК» не має право власності на частку майна та коштів Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб».
6.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
6.5. Доходи (прибутки) Львівського карпового клубу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
6.6. «ЛКК», створені нею госпрозрахункові установи, організації та засновані підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
7. Припинення діяльності «ЛКК»
7.1. Припинення діяльності Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб» може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
7.2. Ліквідація чи реорганізація «ЛКК» здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це рішення проголосувало не менше 2/3 членів «ЛКК» присутніх на зборах.
7.3. Майно та кошти громадської організації «Львівський карповий клуб», у разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, і за рішенням Загальних зборів повинні бути передані іншій неприбутковій організації, або зараховані в доход бюджету.
7.4. Діяльність «ЛКК» може бути примусово ліквідована за рішенням суду.
7.5. Організація зобовязана здійснити передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахувати до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
7.6. Доходи (прибутки) ЛКК використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ЛКК, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

terry
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 862
З нами з: 16.11.2009 11:04 pm

Re: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 18.11.2016

» 21.11.2016 05:42 pm

Прохання - можливо хтось побачить помилки чи забув щось важливе прописати. Поправте.

terry
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 862
З нами з: 16.11.2009 11:04 pm

Re: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 18.11.2016

» 28.11.2016 08:18 pm

Всім привіт. Сьогодні статут зареєстрували. Завтра відсканую і викладу тут в темі. Дякую всім хто приймав участь в зборах.

terry
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 862
З нами з: 16.11.2009 11:04 pm


Повернутись в Львівський карповий клубХто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 0 гостей